Hvězdice (Asteroidea) jsou třídou ostnokožců. Vyznačují se hvězdicovitým, nejčastěji pěticípým tvarem těla. Je známo kolem 1900 druhů hvězdic. Tito jednoznačně rozpoznatelní mořští bezobratlí představují prastarou skupinu živočichů, jejíž moderní zástupci se objevili již v ordoviku před cirka 450 miliony let.

Showing all 2 results

Hvězdice (Asteroidea)
Hvězdice (Asteroidea)
69